ایرانی برند:
پژوهش
زیرمجموعه ها
مقالات

سامانه ایرانی برند در این قسمت سعی کرده است مقالات کاربردی و علمی معتبر در زمینه  برند و تولید ملی را در دسترس علاقه مندان قرار دهد.

نشریات تخصصی

در جهت افزایش توان فکری ،آگاهی و مهارتی محققین ،دانشجویان و علاقه مندان به تحقیق و پژوهش سامانه ایرانی برند به معرفی نشریات تخصصی در حوزه های اقتصاد،مدیریت دولتی،مدیریت بازرگانی،کارآفرینی،صنعت بیمه،مالیات و بورس اوراق بهادار پرداخته است.

پایگاه های تخصصی

سامانه ایرانی برند در این قسمت به معرفی پایگاه های تخصصی لاتین و فارسی برای استفاده علاقه مندان به منظور دریافت مقالات معتبر ملی و بین المللی مرتبط با حوزه های اقتصادی پرداخته است.

کتاب ها

کتابهای مرتبط با اقتصاد، برند سازی، موفقیت در کسب وکار و ... در این قسمت قرار گرفته است.