ایرانی برند:

تقدیر از شرکت بهینه پرداز ترنیان

در سومین جشنواره استانی حرکت که در سالن دانشگاه پیام نور استان اصفهان در روز سه شنبه مورخ 91/7/4 برگزار گردید، از شرکت بهینه پرداز ترنیان که در زمینه های خدمات وب و نرم افزار فعالیت دارد و دارای سوابق مؤثری در این خصوص می باشد به عنوان شرکت حامی جشنواره تقدیر به عمل آمد.

ادامه مطلب...